[<] [>] [2 mei 2007]“[Het zijn] werken waarin hoofdzaak niet van bijzaak te onderscheiden is. Behoorlijk gemaniëreerd van opzet: veel vorm en weinig inhoud. Nogal pronkerig. Een leeg vertoon van pracht en praal, vol schreeuwende kleuren, onnatuurlijke poses en ongeloofwaardige taferelen. Kortom, een tentoonstelling van Antwerpse tweederangsmeesters.

Ik vind het een prachtige term: tweederangsmeesters. Zoiets als een reuzenbonsai.”

—Ramsey Nasr, stadsdichter van Antwerpen, in De Standaard van zaterdag 22 oktober 2005.