[<] [>] [13 april 2006]Als ge hier op een weekdag rondwandelt, dan hebt ge niks beters te doen.

Per definitie.