[<] [>] [7 april 2006]Wat hebt ge, met de zomer in aantocht, aan een stijlvolle en strakke living die drijft in een diep dok als ge er niet eens moogt zwemmen?