[<] [>] [13 maart 2006]Als ge geen goede buren hebt, dan moet ge het met verre vrienden doen.