[<] [>] [29 november 2005]Het Koperen Paard op Snow Hill. De ruiter is George Den Derde — niet bepaald de meest succesvolle koning die ze hier gehad hebben.

Hoewel hij Groot-Brittannië mee op de kaart zette als grootste koloniale macht, moest hij de Amerikaanse kolonie opgeven. Op 4 juli 1776, toen onzen George met de plak zwaaide, verklaarden de Verenigde Staten van Amerika zichzelf onafhankelijk van de Britten. Hij stief een kleine veertig jaar later blind, doof en eigenlijk ook wel totaal zot.

Wat er ook van zij — hij heeft een gigantisch standbeeld in Windsor Great Park.