[<] [>] [19 augustus 2005]

Soms voelt ge dat ge de wereld aan kunt.