[<] [>] [2 augustus 2004]

Nieuwsgierigheid. Plichtsbewustzijn. Verlangen. Instinct.

Zin voor esthetiek.