[<] [>] [16 juli 2004]

Toen, zes maanden in Granada.

Onontkoombare stad. Verwikkeld.