[<] [>] [19 juni 2004]

Meer dan twintig jaar geleden aan de Schelde-Rijnverbinding.

Niet dat ik me vandaag bijzonder oud voel, maar op een verjaardag moogt ge al eens terugblikken.